پماد درمان بواسیر
وردپرس 24
پماد درمان بواسیر
وردپرس 24

یارانه ۸۰۰ هزار تومانی به بایگانی رفت

با وجود تمام هیاهوی مربوط به پرداخت یارانه ۸۰۰ هزار تومانی، شرط اجرای آن یعنی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی فعلا منتفی شده و همین موجب عدم پرداخت یارانه های ۸۰۰ هزار تومانی وعده داده شده می‌شود؛ مگر آنکه دولت در فرصت باقی مانده برنامه‌ای ارائه کند که پاسخگوی تمامی ابهامات حذف ارز ترجیحی بوده و مدیریت بعد از آن را تضمین کند.

با وجود تمام هیاهوی مربوط به پرداخت یارانه 800 هزار تومانی، شرط اجرای آن یعنی حذف ارز 4200 تومانی فعلا منتفی شده و همین موجب عدم پرداخت یارانه های 800 هزار تومانی وعده داده شده می‌شود؛ مگر آنکه دولت در فرصت باقی مانده برنامه‌ای ارائه کند که پاسخگوی تمامی ابهامات حذف ارز ترجیحی بوده و مدیریت بعد از آن را تضمین کند.

به گزارش ایسنا، آنچه که در ماه‌های اخیر در مورد افزایش مبلغ یارانه نقدی مطرح بود، به این موضوع برمی گشت که دولت در صورت حذف ارز 4200 تومانی بتواند بخشی از منابع ناشی از آن را جهت پرداخت یارانه های نقدی اختصاص دهد که در این صورت مبلغ یارانه نیز افزایش پیدا می کرد.

شرط یارانه جدید حذف ارز 4200 است که برنامه نداشت و نشد

اگرچه دولت در لایحه بودجه سال آینده پیش بینی در مورد ادامه روند پرداخت ارز 4200 نداشت و تصور می کرد که این موضوع در مجلس نیز رای آورد اما بررسی های کمیسیون تلفیق با عدم موافقت با حذف ارز 4200 تومانی مواجه شده است چراکه نمایندگان معتقدند دولت برنامه مدون و مشخصی برای حذف ارز ترجیحی از واردات کالاهای اساسی و مدیریت تبعات تورمی آن ارائه نکرده و در نهایت با حذف مخالفت کرده‌اند.

آن طور که مسئولان سازمان برنامه و بودجه پیش از این اعلام کرده بودند قرار بود بین 90 تا 126 هزار تومان بین جمعیت یارانه بگیران معیشتی که به حدود 60 میلیون  نفر می رسند، از محل حذف ارز 4200 تومانی کالاهای اساسی پرداخت کنند، اما با توجه به این که حذف ارز 4200 منتفی اعلام شده است، در نهایت موضوع پرداخت یارانه های جدید نیز فعلا منتفی خواهد شد، چراکه دیگر منابع جدیدی ایجاد نمی شود که دولت بخواهد از محل آن یارانه اضافه ای پرداخت کند و پرداخت از محل دیگر نیز امکان ندارد مگر یارانه‌ پنهان دیگری حذف شود. 

دولت فکر می کرد از اول دی یارانه جدید می‌دهد 

وعده پرداخت یارانه نقدی جدید زمانی جدی تر شد که معاون اقتصادی رئیس جمهور اواخر آذرماه اعلام  کرد که یارانه جدید را از اوایل دی ماه پرداخت خواهند کرد و حتی افزایش مبلغ  تا 800 هزار تومان را هم تخمین زده بود. این وعده نیز نه تنها در دی ماه بلکه در بهمن هم محقق نشد و با این مصوبه تلفیق به نظر می رسد فعلا  هم برنامه ای برای اجرای آن نباشد چراکه اگر دولت بخواهد در این رابطه اقدام کند، باید منابع جدیدی پیش بینی کند که بعید به نظر می رسد چنین منابع مازادی در اختیار داشته باشد.

این موضوع البته در اظهارات اخیر سخنگوی کمیسیون تلفیق نیز قابل تائید است؛ به طوری که زارع اعلام کرده، با مخالفت مجلس با حذف ارز ترجیحی و پیش بینی منابع 9 میلیاردی ارز 4200 برای واردات کالای اساسی در سال آینده، یارانه  نقدی با همان مبلغ قبلی پرداخت خواهد شد.

بر این اساس مبلغ یارانه در سال آینده همان 45 هزار و 500 تومان یارانه نقدی است که از سال 1389 تاکنون به ازای هر نفر و برای جمعیت 78 میلیون تومانی پرداخت می شود و از سوی دیگر یارانه های معیشتی که در نتیجه افزایش قیمت بنزین در آبان 1398 با مبلغ متغیر 50 تا 205 هزار تومان به حدود 60 میلیون نفر از جمعیت یارانه بگیران اختصاص پیدا می کند.

 از اول هم قرار نبود مبلغ 45 هزار و 500 تومان تغییر کند

منابع پیش بینی شده در لایحه بودجه 1401 برای این دو یارانه نیز حدود 70 هزار میلیارد تومان است که از ابتدا هم قرار نبود تغییری در این مبالغ ایجاد شود،  فقط پیش بینی این بود که در صورت حذف ارز ترجیحی،  منابع جدیدی ایجاد و به این یارانه‌ها اضافه شود که در مجموع می توانست مبلغ یارانه یک خانوار را به حدود 800 هزار تومان افزایش دهد.

باید منتظر صحن و برگ برنده دولت بود

با این حال اینکه با ورود لایحه بودجه به صحن علنی مجلس چه تغییری در مورد روند پرداخت ارز 4200 تومانی ایجاد می‌شود و آیا دولت برنامه کارآمدی جهت مدیریت حذف ارز ترجیحی از اقلام اساسی ارائه کرده و بازی ارز 4200 را به نفع خود تمام می‌کند و یا در نهایت به همین روال تمام می‌شود، باید منتظر کنش‌ها و واکنش‌های بین دولت و مجلس بود.  

نظرات خوانندگان نظر شما در مورد این مطلب؟
اولین فردی باشید که در مورد این مطلب نظر می دهید
ارسال نظر