باربری مازندران
آکام آتا
باربری مازندران
آکام آتا

راههای به دست آوردن شرح صدر و دریادلی چیست؟

ابن مسعود از پیامبر(ص) سؤال کرد: چگونه انسان شرح صدر پیدا میکند؟ حضرت فرمود: هنگامی که نور به قلب انسان داخل شد، گسترده و باز میگردد

  ابن مسعود از پیامبر(ص) سؤال کرد: چگونه انسان شرح صدر پیدا میکند؟ حضرت فرمود: هنگامی که نور به قلب انسان داخل شد، گسترده و باز میگردد. او پرسید: نشانه آن چیست؟ فرمود: نشانه آن توجه به سرای جاوید و جدا شدن از سرای غرور و آماده گشتن برای استقبال از مرگ پیش از رسیدن آن است. امام علی(ع) شرح صدر را از نشانههای ایمان میداند و میفرماید: مؤمن چهرهای شاد و دل گریان دارد. پهنای سینهاش را با هیچ پهنهای قیاس نتوان کرد. از دو روایت فوق میتوان نتیجه گرفت که به دست آوردن شرح صدر، در گرو آخرت محوری، زهد، ایمان و عدم وابستگی به دنیا میباشد. برخی دیگر از عوامل شرح صدر چنین است: مطالعات پیگیر و مستمر و ارتباط مداوم با دانشمندان و علمای صالح، خودسازی و تهذیب نفس، پرهیز از گناه، مخصوصاً غذای حرام و یاد کردن خدا از عوامل شرح صدر است. برای به دست آوردن شرح صدر و رهایی از قساوت قلب باید به درگاه خدا روی آورد تا آن نور الهی که پیامبر وعده داده، در قلب بتابد. باید آیینه قلب را از زنگار گناه صیقل داد و سرای دل را از زبالههای هوا و هوس پاک کرد تا آماده پذیرایی محبوب گردد. اشک ریختن از خوف خد و از عشق آن محبوب بی مثال تأثیر عجیبی در رقت قلب و نرمش و گسترش روح دارد. جمود چشم از نشانههای سنگدلی است.


منبع : پاسخگو
قیمت بک لینک و رپورتاژ
نظرات خوانندگان نظر شما در مورد این مطلب؟
اولین فردی باشید که در مورد این مطلب نظر می دهید
ارسال نظر