تعرفه تبلیغات در خواندنی ها
تهران بار
تعرفه تبلیغات در خواندنی ها
تهران بار

تعبیر خواب بسته پستی

آنلی بیتون می گوید:

1ـ گرفتن بستة پستی در خواب ، نشانه ناخوشنودی از وضع مساعد زندگی است . و بازگشتن فردی عزیز از سفر .

2ـ حمل کردن بستة پستی در خواب ، علامت کار کردن روی موضوعی مطلوب است .

3ـ اگر در خواب بستة پستی از دستتان بیفتد ، نشانه آن است که در معامله ای شکست خواهید خورد .

 

اچ میلر می گوید:

اگر در خواب بسته‏اى به شما برسد که درون آن خالى باشد، نشان‏دهنده‏ى آن است که در انجام یکى از کارهایتان دچار مشکل می شوید. اگر در خواب ببینید که بسته‏ى پستى، طلایى به دست شما مى‏رسد، نشانه‏ى آن است که به موقعیت‏هاى اجتماعى بالایى خواهید رسید.

تعبیرخواب
نظرات خوانندگان نظر شما در مورد این مطلب؟
اولین فردی باشید که در مورد این مطلب نظر می دهید
ارسال نظر
پیشخوان