تعرفه تبلیغات در خواندنی ها
تهران بار
تعرفه تبلیغات در خواندنی ها
تهران بار

تعبیر خواب دستینه

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

تعبیر دستینه در خواب بر سه وجه است :

اول :  قوت و توانایى .

دوم :  پیروزى بر دشمن .

سوم :  نظم و نظام کارها .

تعبیرخواب
نظرات خوانندگان نظر شما در مورد این مطلب؟
اولین فردی باشید که در مورد این مطلب نظر می دهید
ارسال نظر
پیشخوان