تعرفه تبلیغات در خواندنی ها
تهران بار
تعرفه تبلیغات در خواندنی ها
تهران بار

تعبیر خواب بادکنک

آنلی بیتون می گوید:

1ـ دیدن بادکنک در خواب ، علامت آن است که در صورتی که مراقب سلامت خود نباشید در آینده با مشکلات زیادی روبرو می شوید .

2ـ اگر در خواب بچه ها را مشغول بادکردن بادکنک ببینید ، نشانه آن است که انتظاری که برای رسیدن به آسودگی و فراغت داشته اید ، برآورده نمی شود .

تعبیرخواب
نظرات خوانندگان نظر شما در مورد این مطلب؟
اولین فردی باشید که در مورد این مطلب نظر می دهید
ارسال نظر
پیشخوان