تعرفه تبلیغات در خواندنی ها
تهران بار
تعرفه تبلیغات در خواندنی ها
تهران بار

تعبیر خواب افسار

آنلی بیتون می گوید:

مشاهده‏ى افسار در خواب، به این معنا است که دست به کارهاى نگران کننده‏اى مى‏زنید که سود فراوانى به همراه دارد. اگر افسار کهنه‏اى در خواب دیدید، به این معنا است که احتمالا در حل مشکلات موفق نمی شوید. مشاهده‏ى افسارى که چشم بند هم دارد، به این معنا است که فریب زن حیله‏گرى را مى‏خورید.

 

لیلا برایت می گوید:

دیدن افسار اسب در خواب، به معناى آن است که شما به مسافرتى خواهید رفت.

 

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

خواب افسار : همبازی قدیمی تان همسر شما خواهد شد .

یک افسار را به اسب می بندید : خوشبختی در کار و موفقیت در عشق

افسار یک اسب را به درشکه می بندید : دردسر

تعبیرخواب
نظرات خوانندگان نظر شما در مورد این مطلب؟
اولین فردی باشید که در مورد این مطلب نظر می دهید
ارسال نظر