تعرفه تبلیغات در خواندنی ها
تعرفه تبلیغات در خواندنی ها

تعبیر خواب بلیط

لیلا برایت می گوید:

خرید بلیط براى سفر، بیانگر آن است که باید در کارها دقت بیشترى نمایید. خریدن بلیط سینما در خواب، نشانه‏ى آن است که باید در کارهایتان عجله نکنید. اگر کسى به شما یک بلیط سینما )تئاتر( داد، بیانگر آشنایى با افراد جدید است.

 

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

خواب یک بلیط : یک دورة خوب شروع می شود.

یک بلیط که رویش اعدادی نوشته شده : شهرت و موفقیت .

بلیط شما باطل می شود : خبرهایی که مدتها در انتظار شان بودید دریافت می کنید .

تعبیرخواب
نظرات خوانندگان نظر شما در مورد این مطلب؟
اولین فردی باشید که در مورد این مطلب نظر می دهید
ارسال نظر
پیشخوان