تقویتی کنکور
تعرفه تبلیغات در خواندنی ها
تقویتی کنکور
تعرفه تبلیغات در خواندنی ها
کنجدسرا

روزهای خوش شانسی و بدشانسی متولدین هر ماه

هر کدام از نشانه های زودیاک در ماه روزهای خوش شانسی و روزهای بدشانسی  دارند و متولدین هر ماه به کمک ستاره شناس ها می توانند با روزهای خوش شانسی و روزهای بدشانسی خود آشنا شوند.

روزهای خوش شانسی و بدشانسی متولدین هر ماه

هر کدام از نشانه های زودیاک در ماه روزهای خوش شانسی و روزهای بدشانسی  دارند و متولدین هر ماه به کمک ستاره شناس ها می توانند با روزهای خوش شانسی و روزهای بدشانسی خود آشنا شوند.

طبق یافته های علم ستاره شناسی از آن جا که متولدین هر ماه برای خود یک چهارچوب زمانی خاص دارند تک تک روزهای هر ماه برای هر شخصی بر اساس ماه تولدش مزایا و معایبی دارد و می توان آن ها را روزهای شانس و بدشانسی نامید.

در روزهای بدشانسی افراد بیشتر به سمت تصمیم های مخاطره آمیز تمایل پیدا می کنند و احساس می کنند هیچ چیزی طبق خواسته هایشان پیش نمی رود. این روزها بر آرامش ذهن آن ها نیز تاثیر می گذارد.

در ادامه با روزهای شانس و بدشانسی متولدین هر ماه آشنا شوید.

فروردین

روزهای شانس متولدین فروردین: 2، 3، 11، 12، 13، 21، 22، 29، 30، 31

روزهای بدشانسی متولدین فروردین: 19، 20، 23، 24، 27، 28

اردیبهشت

روزهای شانس متولدین اردیبهشت: 7، 8، 16، 17، 18، 25، 26

روزهای بدشانسی متولدین اردیبهشت: 4، 5، 23، 24، 27، 28، 31

خرداد

روزهای شانس متولدین خرداد: 7، 8، 16، 17، 25، 26

روزهای بدشانسی متولدین خرداد: 4، 5، 23، 24، 27، 28، 31

تیر

روزهای شانس متولدین تیر: 9، 11، 19، 20، 27، 28

روزهای بدشانسی متولدین تیر: 2، 3، 6، 7، 8، 25، 26، 29، 30، 31

مرداد

روزهای شانس متولدین مرداد: 2، 3، 12، 13، 21، 22، 29، 30

روزهای بدشانسی متولدین مرداد: 4، 5، 6، 9، 10، 27، 28

شهریور

روزهای شانس متولدین شهریور: 4، 5، 14، 15، 16، 23، 24

روزهای بدشانسی متولدین شهریور: 2، 3، 7، 8، 11، 12، 13، 29، 30

مهر

روزهای شانس متولدین مهر: 7، 8، 17، 18، 25، 26

روزهای بدشانسی متولدین مهر: 4، 5، 9، 10، 11، 14، 15، 31

آبان

روزهای شانس متولدین آبان: 9، 10، 19، 20، 27، 28

روزهای بدشانسی متولدین آبان: 6، 7، 8، 12، 13، 16، 17، 18

آذر

روزهای شانس متولدین آذر: 2، 3، 12، 13، 21، 22، 29، 30، 31

روزهای بدشانسی متولدین آذر: 9، 10، 14، 15، 16، 19، 20

دی

روزهای شانس متولدین دی: 4، 5، 6، 14، 15، 23، 24، 31

روزهای بدشانسی متولدین دی: 11، 12، 17، 18، 21، 22

بهمن

روزهای شانس متولدین بهمن: 6، 7، 8، 17، 18، 25، 26

روزهای بدشانسی متولدین بهمن: 14، 15، 19، 20، 23، 24

اسفند

روزهای شانس متولدین اسفند: 9، 10، 11، 19، 27، 28

روزهای بدشانسی متولدین اسفند: 16، 17، 18، 21، 22، 25، 26

نظرات خوانندگان نظر شما در مورد این مطلب؟
اولین فردی باشید که در مورد این مطلب نظر می دهید
ارسال نظر