روغن ارده کنجد فرادید
تعرفه تبلیغات در خواندنی ها
روغن ارده کنجد فرادید
تعرفه تبلیغات در خواندنی ها

جدول برنامه آموزشی دانش‌آموزان برای امروز پنج شنبه

جدول شماره ۴۱ مدرسه تلویزیونی ایران امروز پنج شنبه ۲۱ فروردین درشبکه آموزش سیما اعلام شد.

به گزارش «تابناک»، جدول شماره 41 مدرسه تلویزیونی ایران شبکه آموزش سیما روز پنج شنبه 21 فروردین شبکه آموزش: به شرح زیر است.

متوسطه دوره اول:
ساعت٨ تا ٨:٣٠ درس زبان انگلیسی پایه ٩.
ساعت٨:٣٠ تا ٩ درس ادبیات فارسی و نگارش پایه
ساعت٩ تا ٩:٣٠ درس مطالعات اجتماعی پایه

برنامه دوره ابتدایی:
ازساعت١٠:٣٠ تا11 فارسی و نگارش پایه اول.
از ساعت 11 تا١١:٣٠ پیام‌ها و هدیه‌های آسمانی پایه دوم.
از ساعت ١١:٣٠ تا١٢ بازی و ریاضی پایه سوم.
ازساعت١٢تا١٢:٣٠ مطالعات و مهرت‌های اجتماعی پایه چهارم.
از ساعت ١٢:٣٠ تا١٣ باری و ریاضی پایه پنجم.
از ساعت ١٣:١5 تا13:45 پیام‌ها و هدیه‌های آسمانی پایه ششم.

متوسطه دوم:
ساعت١4:٣٠درس آمار و احتمال پایه یازدهم رشته ریاضی
ساعت١5 درس حسابان 1 پایه یازدهم رشته ریاضی.
ساعت15:٣٠ درس ادبیات فارسی پایه یازدهم.
ساعت16 حسابان 2 پایه دوازدهم رشته ریاضی
ساعت16:٣٠ عربی و زبان قرآن 3 پایه دوازدهم
ساعت ١٧ درس زبان انگلیسی 3 پایه دوازدهم.
ساعت ٢٢ درس زبان انگلیسی 2 پایه یازدهم.
ساعت ٢٢:٣٠ درس انسان و محیط زیست پایه یازدهم

نظرات خوانندگان نظر شما در مورد این مطلب؟
اولین فردی باشید که در مورد این مطلب نظر می دهید
ارسال نظر
پیشخوان