جراحی زیبایی بینی
مشاورین کلید
جراحی زیبایی بینی
مشاورین کلید

روشن شدن چادر عشایر با برق خورشیدی

عشایر به دلیل عدم سکونت دائمی و کوچ رو بودن، عموما مشکل دسترسی به برق برای رفع نیازهای اولیه را دارند. اما عشایر استان چهارمحال وبختیاری با در اختیار داشتن پنل خورشیدی در زمینه استفاده از برق شرایط مطلوبی دارند. در سال گذشته ۸۱۰ پنل خورشیدی توسط شرکت برق بین عشایر توزیع شده است.

نظرات خوانندگان نظر شما در مورد این مطلب؟
اولین فردی باشید که در مورد این مطلب نظر می دهید
ارسال نظر
پیشخوان