تعرفه تبلیغات در خواندنی ها
تهران بار
تعرفه تبلیغات در خواندنی ها
تهران بار

تعبیر خواب بی بند و بار

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید که با فرد بى‏بند و بارى معاشرت مى‏کنید، به این معنا است که به خاطر رفتار ناپسند خود دیگران شما را مورد تمسخر قرار مى‏دهند، اگر دخترى در خواب فرد هرزه‏اى را ببیند، به این معنا است که سعى دارد به نامزد خود بفهماند که فرد سالمى است و اگر زنى چنین خوابى ببیند، بیانگر شک و تردید شوهرش نسبت به او است.

تعبیرخواب
نظرات خوانندگان نظر شما در مورد این مطلب؟
اولین فردی باشید که در مورد این مطلب نظر می دهید
ارسال نظر
پیشخوان