تعرفه تبلیغات در خواندنی ها
تهران بار
تعرفه تبلیغات در خواندنی ها
تهران بار

تعبیر خواب تبلیغ

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید که براى موضوعى تبلیغ مى‏کنید، یعنى باید براى انجام کارى تصمیم درستى بگیرید. دیدن تبلیغات در خواب، بیانگر آن است که باید در انجام کارها دقت بیشترى داشته باشید.

تعبیرخواب
نظرات خوانندگان نظر شما در مورد این مطلب؟
اولین فردی باشید که در مورد این مطلب نظر می دهید
ارسال نظر
پیشخوان