مقصود از وجوه و جنبه های گوناگون الهی چیست؟

آنچه را که می توان بطور عمومی بیان کرد این است که مقصود از وجوه و جنبه های گوناگون در خداوند همان اوصاف جمال و جلال پروردگار است نه چیز دیگر مثلا یک صفت خدا علم مطلق است یک صفت خدا بینائی مطلق است یک صفت خدا سمع مطلق است و غیره و غیره که در دعای جوشن کبیر حدود ۱۰۰۰ اسم و صفت خدا ذکر گردیده و یک ذات واحد دارای این همه اوصاف مختلفه است و برای اینکه ...

 آنچه را که می توان بطور عمومی بیان کرد این است که مقصود از وجوه و جنبه های گوناگون در خداوند همان اوصاف جمال و جلال پروردگار است نه چیز دیگر مثلا یک صفت خدا علم مطلق است یک صفت خدا بینائی مطلق است یک صفت خدا سمع مطلق است و غیره و غیره که در دعای جوشن کبیر حدود 1000 اسم و صفت خدا ذکر گردیده و یک ذات واحد دارای این همه اوصاف مختلفه است و برای اینکه مطلب کمی به ذهن شما تجسم پیدا کند مثالی می زنیم فرض کنید پنجره ای است با شیشه های مختلف و گوناگون که هر قطعه ای از شیشه به رنگ خاصی است بنابر این ما ده ها قطعه شیشه با ده ها رنگ مختلف داریم حال زمانی که از پشت پنجره نور به این شیشه ها تابیده می شود گرچه ذات نور یک چیز است و یک حقیقت است اما این نور به هر رنگی که می تابد همان رنگ را بخودش می گیرد و لذا وقتی ما از این طرف پنجره نگاه می کنیم دهها رنگ مختلف نورانی را می بینیم که همه آنها همان وجوه و جنبه های مختلف یک حقیقت است حال اوصاف و اسماء پروردگار هم که به تعبیر شما همان وجوه و جنبه های خدا هستند در قالب مثال چنین است که خداوند ذات مقدس واحدی دارد که این ذات خودش را در پرتو نورهای مختلف اوصاف و اسماء الهی متجلی می سازد و هر موجودی از یک یا چند رنگ و جنبه شخصی خدای خویش را می شناسد.

قیمت بک لینک و رپورتاژ
نظرات خوانندگان نظر شما در مورد این مطلب؟
اولین فردی باشید که در مورد این مطلب نظر می دهید
ارسال نظر
پیشخوان