راه ترک غیبت و مجلسی که غیبت در آن است چیست؟

سعی کنید در موقع غیبت یا موضوع بحث، سخن را به جای دیگر بکشانید که وارد غیبت نشوند و یا شما صحنه را به بهانه ای معقول خالی کنید و به دنبال کار دیگر بروید و اگر هیچکدام از اینها برایتان ممکن نیست همین که با آنها در امر غیبت همکاری نکنید و در باطن از این امر ناراحت باشید برای شما کافی است.

 سعی کنید در موقع غیبت یا موضوع بحث، سخن را به جای دیگر بکشانید که وارد غیبت نشوند و یا شما صحنه را به بهانه ای معقول خالی کنید و به دنبال کار دیگر بروید و اگر هیچکدام از اینها برایتان ممکن نیست همین که با آنها در امر غیبت همکاری نکنید و در باطن از این امر ناراحت باشید برای شما کافی است.

قیمت بک لینک و رپورتاژ
نظرات خوانندگان نظر شما در مورد این مطلب؟
اولین فردی باشید که در مورد این مطلب نظر می دهید
ارسال نظر
پیشخوان