نماز صبح

اول طلوع صبح مـخـتـار با اصحاب خـود نمـاز را خـواند در رکعـت اول پس ‍ از حمد سوره و النازعات و در رکعت دوم عبس و تولى را قرائت کرد

نماز صبح

اول طلوع صبح مـخـتـار با اصحاب خـود نمـاز را خـواند در رکعـت اول پس ‍ از حمد سوره و النازعات و در رکعت دوم عبس و تولى را قرائت کرد.
راوى گـوید: تـا امروز امامى را ندیدم که در قرائت و نماز از مختار فصیحتر باشد. پس از نمـاز صبح به مختار خبر دادند که سعر بن ابى سعر که یکى از بیعت کنندگان با مـخـتـار بود با جمعیت و افراد قبیله اش بسوى شما مى آمدند و راشد بن ایاس سر راه بر آنها گرفته و مانع شده است .
مختار دو تیپ از سپاه را بکمک ایشان فرستاد: ششصد سوار و ششصد پیاده بسرکردگى ابرهیم و سیصد سوار و ششصد پیاده بفرماندهى نعیم بن هبیره این دو دسته از سپاه به سعـر و همراهانش پیوستند، نعیم که فرمانده نهصد نفر سپاه بود سعر بن ابى سعر را فـرمـانده سواره قرار داد و خود با دسته پیاده مانده . این دو دسته با سپاهیان کوفه تا اول آفتاب جنگیدند تا آنکه آنها را وارد خانه هاشان نمودند، سپاهیان مختار با خاطرجمعى مـتـفـرق شدند، ولى شبث بن ربعى سپاهیانش را فریاد زد و گفت : اى سست عنصران از غـلامـان و بردگـان خـودتـان فـرار مـیکنید؟ با این تهدید و توبیخ دوباره سپاه شبث تشکیل بخود گرفت و بر سپاه مختار حمله کردند، سربازان که آماده نبودند فرار کردند و نعیم بن هبیره مقاومت کرد و کشته شد و سعر بن ابى سعر نیز با او بود اسیر گردید، دو نفر دیگر از سربازان اسیر شدند شبث بن ربعى سعر و یکى از سربازان که عرب بودند آزادشان نمـود و دیگرى را که غیر عرب بود فرمان قتلش را صادر کرد و او را کشتند.


منبع : تبیان
قیمت بک لینک و رپورتاژ
نظرات خوانندگان نظر شما در مورد این مطلب؟
اولین فردی باشید که در مورد این مطلب نظر می دهید
ارسال نظر
پیشخوان