سمرة ابن جندب کیست ؟

و این سمره ابن جندب همان است که از جانب زیاد بر بصره حکومت مى کرد و در کشتار مردم اسراف نمود، انس ابن سیرین گوید: سمره هشت هزار نفر را کشته است ، معاویه به او گفت : آیا نمى ترسى که بى گناهى را کشته باشى ؟ جواب داد: اگر همانند اینها را هم بکشم واهمه اى ندارم (۱ )

و این سمره ابن جندب همان است که از جانب زیاد بر بصره حکومت مى کرد و در کشتار مردم اسراف نمود، انس ابن سیرین گوید: سمره هشت هزار نفر را کشته است ، معاویه به او گفت : آیا نمى ترسى که بى گناهى را کشته باشى ؟ جواب داد: اگر همانند اینها را هم بکشم واهمه اى ندارم (1 ).
ابو سوار عدوى گوید: سمره در یک بامداد چهل و هفت نفر از قوم مرا که قرآن را جمع کرده بودند کشت (2).
و این بدبخت پس از آنکه معاویه او را عزل کرد گفت : خدا معاویه را لعنت کند، اگر آنچنانکه معاویه را اطاعت کردم ، خدا را عبادت مى کردم ، هرگز مرا عذاب نمى کرد.
و او همان کسى است که بى گناهانى را که شهادتین بر لب جارى مى کردند، یکى پس از دیگرى در یک مجلس کشته تا به بیست و چند نفر رسید(3).

نویسنده: سید محمد نجفى یزدى

پی نوشت:

1- ابن ابى الحدید ج 1: 361 (الغدیر ج 11 ص 29)
2- ابن ابى الحدید ج 1:361 (الغدیر ج 11 ص 30)
3- تاریخ طبرى ج 6:132 (الغدیر ج 11 ص 29)


منبع : کتاب اسرار عاشورا
قیمت بک لینک و رپورتاژ
نظرات خوانندگان نظر شما در مورد این مطلب؟
اولین فردی باشید که در مورد این مطلب نظر می دهید
ارسال نظر
پیشخوان